Guide

Điều chỉnh thời gian gói 60 phút

giaohangnhanh xin cập nhật một số điều chỉnh trong gói Dịch Vụ Giao Hàng 60 phút.

GHN_Banner726x261_230216-0


- Thời gian nhận hàng: thay đổi từ 9:00 – 19:00 sang 9:00 – 18:00 – áp dụng từ ngày 21/2/2016
Chi tiết xem tại: https://giaohangnhanh.vn/ghn-bang-bao-gia.pdf


- Điều chỉnh SOP – quy trình vận hành
Chi tiết xem tại: https://giaohangnhanh.vn/huong-dan/quy-trinh-va%CC%82n-hanh-goi-60-phut-lay-hang-giao-hang-tra-hang/


Tạo ngay đơn hàng tại đây


Mọi thắc mắc liên hệ ngay với tổng đài MIỄN CƯỚC 1800 1201 để được tư vấn!

Đội ngũ giaohangnhanh

Guide liên quan

Guide nổi bật