Tin tức

[Thông báo] Dịch vụ khai giá AN TÂM 100% đến từ GHN

Thân gi Quý khách hàng,

Trong tt c các lĩnh vc, ri ro bt ng là điu không th tránh khi và cũng không ai mong mun xy ra, đc bit đi vi các doanh nghip làm dch v thì vic làm thế nào đ mang đến nhng tri nghim trn vn nht đến cho khách hàng luôn là vn đ được đt lên hàng đu. Vy khi xy ra s c thì quyn li ca khách hàng s được bo v như thế nào? Đó là mt câu hi mà các đơn v dch v chúng tôi vn luôn trăn tr, lng nghe và tìm gii pháp.

Thu hiu nhng lo lng ca Quý khách hàng khi cn gi nhng Bưu phm có giá tr cao, GHN gii thiu dch v khai giá AN TÂM 100% nhm bo đm ti đa quyn li khách hàng trong nhng trường hp s c, ri ro bt ng, nh hưởng đến hàng hóa ca Quý khách. Vy phí khai giá là gì và khi khai giá thì khách hàng s được hưởng nhng quyn li nào?

khai gia (1)

Phí khai giá, đnh nghĩa đơn gin nht chính là mua “bo him” cho kin hàng ca Quý khách, nhm đm bo quyn li ti đa nht cho khách hàng mi khi xy ra s c. Vi MC PHÍ CH 11K, áp dng cho đơn hàng có giá tr trên 1 triu đng. Gi đây, Quý khách hàng có th AN TÂM 100%, vic gi hàng không ch nhanh chóng, tin li mà còn an toàn hơn vi dch v khai giá t GHN (*)

(*)Lưu ý:  - Mức đền bù tối đa 30 triệu đồng/ trường hợp.
               - Không áp dụng với Khách hàng  là các Sàn giao dịch Thương Mại Điện Tử. Khách hàng có Hợp Đồng với GHN sẽ thỏa thuận theo từng Hợp Đồng riêng.
              - Chi tiết tại:
https://bit.ly/2uQ4Fxk – mục 2.2: Dịch vụ khai giá.

GHN tin rng, chính sách khai giá này hoàn toàn có li và bo đm quyn li ti ưu nht dành cho Quý khách hàng. Cm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ng h các dch v ca GHN.

Trân trng.

Tin tức liên quan

Tin tức nổi bật